Endokorona kompozytowa


Anatomiczne odtworzenie powierzchni żującej, precyzyjne punkty styczne, znacznie większa wytrzymałość mechaniczna niż przy zwykłych wypełnieniach!

Endokorona kompozytowa