Wskazówki

Jak dbać o protezy?

Po każdym większym posiłku protezę powinno się wyjąć i oczyścić z resztek pokarmu. Protezę należy starannie czyścić odpowiednią szczoteczką i pastą do protez. Dbając o higienę można używać dostępnych na rynku produktów jak np. tabletki, proszki czyszczące i pasty, pod warunkiem że są one przeznaczone właśnie do czyszczenia protez! W żadnym wypadku nie należy poddawać protez działaniu żrących chemikaliów (wybielacze, odkamieniacze)!

Zaleca się zdejmowanie protezy na noc.

Proteza powinna być przechowywana w suchym zamykanym pudełku, dzięki temu unikniemy przypadkowych uszkodzeń (np. zgniecenia w torebce lub kieszeni) czy też zagubienia jej.

Kiedy należy wymieniać protezy?

Gdy wskutek zaniku tkanek podłoża protetycznego w jamie ustnej proteza przestaje idealnie pasować, pogarsza się jej utrzymanie, przestaje być stabilna i zaczyna spadać, co jakiś czas pęka, podchodzi pod nią jedzenie – jest to wskazanie do wymiany protezy lub jej podścielenia.

Co zrobić gdy proteza się złamie?

W przypadku uszkodzenia należy jak najszybciej oddać ją do naprawy specjalistom. Samodzielne sklejanie protezy klejami technicznymi jest toksyczne dla zdrowia i może spowodować trwałe odkształcenie, uniemożliwiające naprawę.